HUISARTSEN

PRAKTIJK

MARKTPLEIN

Main menu:Welkom |  | Spreekuur | Diensten & Waarneming | Patiëntenportaal

Herhaal recepten | Reizigers vaccinaties | Links | Nieuws |  Medewerkers

Laatste nieuws...

 

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten. Maar hoe graag we ook willen, we kunnen niet alles binnen de huisartsenpraktijk oplossen. De grens van wat we aankunnen op deze manier lijkt bereikt.

 We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;

- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost anders  dan :" Daar kunt u voor bij uw huisarts terecht".

 

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is ook onze praktijk die middag gesloten en kunt u alleen bellen voor spoedgevallen.

 

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.”

 

 

 

Het Corona virus en bezoek aan de praktijk

Gelukkig gaat het in Nederland beter met het aantal besmettingen door het Corona virus. Hogelijk blijft het zo, maar de ervaring van de afgelopen jaren leert dat het erg kan wisselen met de activiteit van het Coronavirus.

Om op de hoogte te zijn van de meest actuele informatie willen wij u graag 2 sites adviseren waarop veel informatie te vinden is over maatregelen om te voorkomen dat je in aanraking komt met het virus, en wat te doen bij eventuele besmetting.

Beide zijn dit betrouwbare sites die goed bijgehouden worden en de meest actuele stand van zaken geven. 

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus 

Bloed prikken op afspraak

In verband met Corona moet u voor dat u bloed gaat prikken  een afspraak maken op de prikpost naar keuze. Ook Brummen staat in deze lijst.

Ook als trombosedienst- patiënt moet u zelf uw controle-afspraak inplannen.

Afspraken maken kan op 2 manieren.

1. Online ( dit heeft de voorkeur)                                                                  

2. Telefonisch. Van maandag tm vrijdag van 8:00- 16:30 uur via 055-5811210 

Online, zo werkt het:

1. Ga naar gelreziekenhuizen.nl en kies voor bloedprikken.

2. Kies de locatie, datum en tijdstip. Vul u naam en geboortedatum in.

3. De afspraakbevestiging kunt u printen en meenemen naar uw afspraak. Heeft u een e-mailadres ingevuld? dan ontvangt u de bevestiging via de mail.


 

Marktplein 19   6971 AB   Brummen   tel: 0575-561281   fax:0575-564770