HUISARTSEN

PRAKTIJK

MARKTPLEIN

Main menu:Welkom |  | Spreekuur | Diensten & Waarneming | Patiëntenportaal

Herhaal recepten | Reizigers vaccinaties | Links | Nieuws |  Medewerkers

Laatste nieuws...

 

 

Praktijk gesloten van 17 augustus tot en met 20 augustus.

Voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot maandag 24 augustus nemen onze collega's van HP de Zegerij en HP de Meidoorn waar. Voor meer informatie hierover zie ook de pagina over 'Diensten en Waarneming'.

U kunt de recepten via het portaal gewoon versturen. Deze worden ook tijdens de sluiting verwerkt.  

 

Het Corona virus

Het virus zorgt in het land voor veel onrust en vereist een andere manier van werken binnen de huisartsenpraktijk.

Mensen die gezien moeten worden met klachten van hoesten en koorts, of andere klachten verdacht voor een mogelijke Corona besmetting, zien wij niet op de praktijk. Deze patiënten zien we, net als onze collega's uit het dorp, in de huisartsenpraktijk de Zegerij, Zegerijstraat 10 in Brummen. Het kan dus zijn dat als u belt voor een afspraak de assistente een afspraak voor u maakt bij de Zegerij. Hier hebben wij of een collega uit het dorp bij toerbeurt dienst en zullen u zien in volledige beschermende kleding. 

Op de praktijk op het Marktplein zien wij de mensen die niet verdacht zijn voor een Corona besmetting. Niet urgente controles zijn tijdelijk stopgezet. Maar voor alle andere klachten kunt u gewoon bellen. De assistente kijkt dan samen met u hoe u het beste geholpen kunt worden. 

 

Om op de hoogte te zijn van de meest actuele informatie willen wij u graag 2 sites adviseren waarop veel informatie te vinden is over maatregelen om te voorkomen dat je in aanraking komt met het virus, en wat te doen bij eventuele besmetting.

Beide zijn dit betrouwbare sites die goed bijgehouden worden en de meest actuele stand van zaken geven. 

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus   

Als u twijfelt of u besmet zou kunnen zijn met het corona virus belt u dan met de assistente voor advies en kom niet naar de praktijk.

 

 Nieuwe medewerkers

In korte tijd hebben wij 4 nieuwe medewerkers in de praktijk die we graag even voorstellen.

Sinds 1 maart Is bij ons een nieuwe huisarts in opleiding gestart met haar stage, Martine Wesseling. Martine is basisarts en specialiseert zich tot huisarts. Zij zit in het laatste jaar van de opleiding en zal in april 2021 afstuderen als huisarts. Afgelopen jaren heeft zij ondermeer gewerkt op de spoedeisende hulp in Deventer Ziekenhuis en op de Geriatrie afdeling in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.  

Naast een nieuwe huisarts in opleiding zijn wij  ook heel blij me de komst van maarliefst drie nieuwe praktijkondersteuners( POH) . De contacten met de POH's lopen via doorverwijzing van de huisartsen.

 

Eline Velner POH-Jeugd

Eline Velner is per 1 september begonnen als Praktijk Ondersteuner voor Huisartsen (POH) in de gemeente Brummen.

Zij heeft de mogelijkheid om dicht bij huis en binnen de eigen huisartsenpraktijk zelf kortdurende begeleiding en opvoed- of opgroeiondersteuning te bieden. Daarnaast kan zij met haar kennis ook heel gericht de meest passende vorm van zorg adviseren. Lichte hulp als dat mogelijk is en intensievere hulp waar nodig.

Mevrouw Velner zit bij ons in de praktijk op de woensdagochtend. Maar het is ook mogelijk haar op andere dagen te zien. Zij zal u dan in een andere huisartsenpraktijk in de gemeente uitnodigen.

 

Marja Versteeg POH-GGZ ( Geestelijke Gezondheids Zorg )

Mevrouw Versteeg werkt per 1 oktober bij ons in de praktijk, op de vrijdag.

Haar achtergrond is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en ze is sinds 1983 werkzaam in de GGZ. De huisartsen kunnen mensen naar haar verwijzen met klachten die psychische last geven, zoals bv spanningen ten gevolge van allerlei levensgebeurtenissen. Het doel van de verwijzing is samen kijken naar passende zorg of voor een tijdelijk steuntje in de rug.

 

Henrieke Pongen-Epping POH- ouderen

Mevrouw  Pongen- Epping werkt sinds oktober bij ons en is iedere maandag aanwezig. Haar aandachtsgebied  is oudere mensen die kwetsbaar zijn door lichamelijke of geestelijke problemen, zoals bv dementie en die daardoor extra aandacht en zorg nodig hebben.

Naast haar werk als POH werkt  zij als medewerkster van Team Psycho-  Geriatrie van de Buurtzorg in Warnsveld.

 

 Nieuwe lokatie prikpost Gelre

Sinds half juni 2019 is de prikpost van het Gelre Ziekenhuis, eerst gelokaliseerd aan de Meidoornlaan, verhuist. De nieuwe plek van de bloedprikpost is in het nieuwe gezondheidscentrum de Toren aan de Primulastraat 2. De openingstijden zijn ongewijzigd: alle werk dagen van 8.00- 10.00. 

 

Patiëntenportaal via uw mobile telefoon 

Het is vanaf nu ook mogelijk om via een speciaal daarvoor ontwikkelde App via uw eigen telefoon in te loggen op uw eigen Patiëntenportaal.  Hierdoor is het nog makkelijker om recepten aan te vragen, afspraken te maken en vragen te stellen. Gewoon via uw smartphone, zonder de computer hier voor te hoeven opstarten.

Meer informatie hierover staat op de pagina van het patiëntenportaal.  En op    uwzorgonline.nl

 

 

 

Marktplein 19   6971 AB   Brummen   tel: 0575-561281   fax:0575-564770