HUISARTSEN

PRAKTIJK

MARKTPLEIN

Main menu:Welkom |  | Spreekuur | Diensten & Waarneming | Patiëntenportaal

Herhaal recepten | Reizigers vaccinaties | Links | Nieuws |  Medewerkers

Laatste nieuws...

 

Onderzoek naar boezemfibrilleren.

Tijdens de ‘prikdagen’ in Plein 5 hebben wij dit  jaar, in samenwerking met dokter Bulut, cardioloog uit het Gelre Ziekenhuis te Zutphen, onderzoek gedaan naar het voorkomen van boezemfibrilleren bij personen boven de 60 jaar zonder klachten.

Inmiddels zijn alle hartfilmpjes door de cardioloog beoordeeld en zijn de mensen waarbij via de analyse een mogelijk boezemfibrilleren is gezien, uitgenodigd voor  het maken van een uitgebreider ECG. Als u niet bent benaderd kunt u er van uitgaan dat er geen, onbekende, boezemfibrilleren is aangetoond.

 

Nieuwe medewerkers

Sinds september hebben wij 3 nieuwe medewerkers in de praktijk die we graag even voorstellen. De contacten met alle drie lopen via doorverwijzing van de huisartsen.

 

Eline Velner POH-Jeugd

Eline Velner is per 1 september begonnen als Praktijk Ondersteuner voor Huisartsen (POH) in de gemeente Brummen.

Zij heeft de mogelijkheid om dicht bij huis en binnen de eigen huisartsenpraktijk zelf kortdurende begeleiding en opvoed- of opgroeiondersteuning te bieden. Daarnaast kan zij met haar kennis ook heel gericht de meest passende vorm van zorg adviseren. Lichte hulp als dat mogelijk is en intensievere hulp waar nodig.

Mevrouw Velner zit bij ons in de praktijk op de woensdagochtend. Maar het is ook mogelijk haar op andere dagen te zien. Zij zal u dan in een andere huisartsenpraktijk in de gemeente uitnodigen.

 

Marja Versteeg POH-GGZ ( Geestelijke Gezondheids Zorg )

Mevrouw Versteeg werkt per 1 oktober bij ons in de praktijk, op de vrijdag.

Haar achtergrond is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en ze is sinds 1983 werkzaam in de GGZ. De huisartsen kunnen mensen naar haar verwijzen met klachten die psychische last geven, zoals bv spanningen ten gevolge van allerlei levensgebeurtenissen. Het doel van de verwijzing is samen kijken naar passende zorg of voor een tijdelijk steuntje in de rug.

 

Henrieke Pongen-Epping POH- ouderen

Mevrouw  Pongen- Epping werkt sinds oktober bij ons en is iedere maandag aanwezig. Haar aandachtsgebied  is oudere mensen die kwetsbaar zijn door lichamelijke of geestelijke problemen, zoals bv dementie en die daardoor extra aandacht en zorg nodig hebben.

Naast haar werk als POH werkt  zij als medewerkster van Team Psycho-  Geriatrie van de Buurtzorg in Warnsveld.

 

 Nieuwe lokatie prikpost Gelre

Sinds half juni 2019 is de prikpost van het Gelre Ziekenhuis, eerst gelokaliseerd aan de Meidoornlaan, verhuist. De nieuwe plek van de bloedprikpost is in het nieuwe gezondheidscentrum de Toren aan de Primulastraat 2. De openingstijden zijn ongewijzigd: alle werk dagen van 8.00- 10.00. 

 

Patiëntenportaal via uw mobile telefoon 

Het is vanaf nu ook mogelijk om via een speciaal daarvoor ontwikkelde App via uw eigen telefoon in te loggen op uw eigen Patiëntenportaal.  Hierdoor is het nog makkelijker om recepten aan te vragen, afspraken te maken en vragen te stellen. Gewoon via uw smartphone, zonder de computer hier voor te hoeven opstarten.

Meer informatie hierover staat op de pagina van het patiëntenportaal.  En op    uwzorgonline.nl

 

 

 

Marktplein 19   6971 AB   Brummen   tel: 0575-561281   fax:0575-564770